ZwrotPodatkuAnglia.plportal dla Polaków pracujących i mieszkających w UK

Procedura zwrotu podatku krok po kroku

Dzi?ki nam odzyskasz sw??j podatek w najkr??tszym mo??liwym czasie. Wystarczy, ??e skontaktujesz si? z nami, a prze??lemy wymagane dokumenty i przeprowadzimy ca??? procedur? za Ciebie. Zobacz jakie to proste.

Jakie dokumenty s? potrzebne aby odzyska? podatek?

Aby odzyska? podatek z Wielkiej Brytanii potrzebne b?d? odpowiednie formularze oraz dokumenty otrzymane od pracodawcy: P60, P45 lub payslipy. Zobacz kt??re s? wymagane i jak je wype??ni?.

Kalkulator zwrot podatku

Oblicz sam jak du??y zwrot podatku mo??esz otrzyma?. Skorzystaj z naszego darmowego kalkulatora on-line i oblicz ile funt??w mo??esz odzyska?. Wystarczy, ??e podasz kwot? dochodu oraz zap??aconego podatku z dokumentu otrzymanego od pracodawcy.
  • Dzi?ki nam odzyskasz sw??j podatek w najkr??tszym mo??liwym czasie. Wystarczy, ??e skontaktujesz si? z nami, a prze??lemy wymagane dokumenty i przeprowadzimy ca??? procedur? za Ciebie. Zobacz jakie to proste.
  • Aby odzyska? podatek z Wielkiej Brytanii potrzebne b?d? odpowiednie formularze oraz dokumenty otrzymane od pracodawcy: P60, P45 lub payslipy. Zobacz kt??re s? wymagane i jak je wype??ni?.
  • Oblicz sam jak du??y zwrot podatku mo??esz otrzyma?. Skorzystaj z naszego darmowego kalkulatora on-line i oblicz ile funt??w mo??esz odzyska?. Wystarczy, ??e podasz kwot? dochodu oraz zap??aconego podatku z dokumentu otrzymanego od pracodawcy.

Formularz kontaktowy

Zwrot podatku UK

  [pełna treść]
Wyra??am zgod? na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesy??ania informacji handlowych drog? elektroniczn?, w szczeg??lno??ci na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zosta??em poinformowany, i?? administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzib? w Sosnowcu oraz ??e udost?pnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wgl?du do tre??ci danych oraz ???dania ich poprawienia b?d?? usuni?cia.

Najwyższe zwroty

  • 7474 GBP - 11 miesięcy pracy
  • 4645 GBP - 26 miesięcy pracy
  • 3355 GBP - 9 miesięcy pracy